Ingen servering av julbord 2018

Det är med sorg i hjärtat …
Pga av en vattenskada kommer vi inte kunna erbjuda julbord 2018.
Vi önskar alla en God Jul och på återseende nästa år
Emma och Håkan med personal